"Přežívá nikoli ten nejsilnější druh,ani ten nejinteligentnější.Přežívá ten druh,který se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám." - Charles Darwin

Červen 2011

Obří krokodýli z druhohor

30. června 2011 v 13:19 | PrehistoricWorld |  Svět pravěku
Mnoho lidí se domnívá,že v Druhohorách byli nejstrašnější dravci dinosauři.Ovšem v éře Dinosaurů se vyskytovali i předátoři,kteří by jim mohli konkurovat.Jedni z největších byli krokodýli,skupina tvorů,která přežívá dodnes.Dnes bych vám rád představil dva obry této skupiny,proti kterým vypadali dnešní krokodýli velmi drobně.

Deynosuchus Hatcheri -
Tento obrovité krokodýl blízce příbuzný s dnešními Aligátory dosahoval obrovských rozměrů - mohl měřit až 10 metrů a o váze 9 tun to byl vrcholný predátor pobřežních vod.Své životní prostředí zdílel s obrovitými Tyrannosauridy,Albertosaury,kteří však pro něj neznamenali zas tak velkou hrozbu.Jeho kořistí se zcela určitě stávaly ryby,mořští bezobratlí a mezi jeho hlavní zdroj potravy patřili Hadrosauridi typu Parasauroluphus.Z tohoto obrovitého krokodýla se zatím našla pouze 2 metry dlouhá lebka s obrovskými 20 cm.dlouhými zuby.Jeho potravní návyky zatím nejsou známé,je však více než pravděpodobné,že se choval stejně jako moderní krokodýli a aligátoři.(Lov založený na číhání ve vodě,náhlém útoku a utopení kořisti).Žil v období svrchní křídy,před 75 - 65 miliony let na území dnešní Severní Ameriky.

Sarcosuchus Imperator -
Sarcosuchus byl patrně největší krokodýl všech dob.Náleží do dnes již vymřelé čeledi,zvané pholidosauridae,která je blízce příbuzná s Gaviáli.(http://prehistoricworld.blog.cz/1010/zvirata-v-ohrozeni-gavial-indicky - info o gaviálovi)Byl až 13 metrů dlouhý a s váhou 11 tun kraloval sladkovodním jezerům v severní africe.Mezi jeho přirozené nepřátele patřili např.spinosauridi Suchomimus,Spinosaurus a Baryonyx.Mezi jeho potravu patřili Iguanodonti druhu Ouranosaurus,a také se přiživoval na rybách.Musím však ještě zdůranit,že ohledně potravy Sarcosucha je sporný první údaj,protože jeho lebka je dlouhá skoro 2 metry (1,8 m.),avšak je velmi úzká,takže se mnohem lépe hodí k lovu ryb než k lovu velkých býložravců.Žil v období spodní až střední křídy,před 115 až 100 miliony let.

Popis obrázku : Dvojice Deynosuchů zaútočila na smečku Albertosaurů.


Popis obrázku : Sarcosuchus byl vrcholným predátorem sladkovodních toků.


Cesta - Část 4/4

26. června 2011 v 21:21 | PrehistoricWorld |  Má tvorba(Příběhy)
Obsah minulé části : Giganotosaurus potkal smečku svého druhu,která ho nepřivítala moc hezkým způsobem...Porval se s hlavním samcem a nakonec přišel o vysněné dominantní místo v hirearchii smečky.Tato část se bude odehrávat o 5 let později,kdy se po dlouhém brutálním období sucha vracejí ze severních,úrodnějších krajů argentinosauři.Za tu dobu se počet zvířat ve smečce však jen snížil z deseti kusů na pouhé čtyry.V takovém počtu je šance na zdolání Argentinosaurů malá,ale hlad je nutí dělat zoufalá rozhodnutí...

Mnohé se za tu dlouhou dobu změnilo.Z kraje zmizeli jiní masožravci,protože konkurence Giganotosaurů byla příliš velká.To však přineslo i problémy.Se stále rostoucí plochou teritoria se zvětšovala touha po kořisti.A aby to nestačilo,začalo dlouhé a neúrodné období sucha,během kterého smečka přišla o šest jedinců.Krajina se také změnila.Původní lesy byly nahrazeny křovinatou buší,a většina tvorů buďto zemřela,nebo se přesunula to jiných krajů.Ovšem situace se změnila.S prvními letošními kapkami se změnila i vizáž krajiny.Znovu vyrostly stromy,zmizely křoviny,znovu se rozproudily řeky a naplnila jezera.A to nebylo všechno.Vrátili se i původní obyvatelé,Iguanodoni,Amargasauři i hlavní zdroj obživy Giganotosaurů,Argentinosauři.A vrátila se i chuť k jídlu a lovecká vášeň.Vyhladlí a podviživení Giganotosauři se rozhodli k riskantnímu kroku.Ulovit Giganotosaura není lehká věc.Dospělý Giganotosaurus se totiž nemůže měřit se stotunovým Argentinosaurem.I přesto to však bylo riziko,které se muselo podstoupit.Smečka se vydala na lov.Když opouštěla své území,jejich pohyby byly hlasité a při každém došlapnutí se zatřásla zem.Jakmile se však začali přibližovat,jejich pohyby byly téměř neslyšitelné.Bylo to zvláštní,jak se tato obrovská zvířata dokáží tiše pohybovat.Nejprve se začali prodírat vysokými jehličnatými porosty,kde jejich zbarvení téměř ladilo s okolím.Prakticky nebyli vidět,ani slyšet.Pohybovali se pomalu,ale jistě.Les pomalu přecházel v keři pokrytou krajinu podobnou buši.Giganotosauři se zastavili.Vůdce začal pomalu čichat do vzduchu.Usoudil,že v takto nízké stromové úrovni by se mohli prozradit,a měli by se otočit.Smečka i s naším Giganotosaurem uposlechla,otočila se a vrátila se zpět do hustého lesního porostu.Znovu se stali neviditelnými obry.Zmizeli z dohledu,ale po chvíli se opět objevili blíž ke stádu.Obrovská hlava dominantního samce se vynořila z větví a tiše zafuněla.Po chvíli se vynořila i obrovská těla všech členů smečky.Všichni upřeně zírali na stádo Argentinosaurů a Amargasaurů,kteří se drželi blízko svých větších příbuzných.Směčka začala vyhlížet slabé nebo mladé kusy. Nastal další problém.Všichni nemocní a mladí jedinci se nacházeli v centru stáda.Na okrajích stáli dospělí obrovití samci,na které zaútočit představuje jasnou sebevraždu.Náhle se stalo něco co nikdo nečekal.Stádo změnilo směr a vydalo se přímo směrem k Giganotosaurům,nervozně přešlapujícím na kraji lesa.Celá smečka byla překvapena náhlým počínáním Argentinosaurů.Když se nacházeli tak třicet metrů od stáda,které se až doteď poklidně konzumovalo cykasovité listy.Vůdce smečky,který si až doteď nebyl jasný svvým počínáním,opatrně vystoupil s příšeří lesa do řídce porostlé buše,následován svou smečkou.Ze stáda vystoupil mladý jedinec argentinosaura,asi patnáct metrů dlouhý,a po jeho boku vyšel Dospělý Amargasaurus.Tyto dva druhy sauropodů spolu žily v naprosté symbioze.Vtu se to stalo.Vůdce vyběhl dopředu a z hrozivým řevem se chystal zaútočit na Argentinosaura.Ten vystrašeně zařval a otočil se,ale už bylo příliš pozdě.Uviděl obrovskou tlamu plnou dvaceticentimetrových zubů,které se mu zakusovaly do zad,a v dálce za ním další tři masožravce,jak si to míří přímo k němu.Najednou ucítil hrozivou,spalující bolest v zádech.Instinktivně švihl bičovitým ocasem a zasáhl vůdce do boku.Ten na chvíli povolil sevření,ale chystal se zaútočit znovu.Ale mladý Argentinosaurus byl připraven a zasadil mu obrovskou ránu do hlavy.Mlasklo to a vůdce se s chroptěním svalil na zem.Ale to nebylo vše.Najednou musel čelit podobnému útoku hned ze tří stran.První giganotosaurus se na něj se strašlivým řevem vrhl.Zakousl se a nechtěl pustit.Druhý udělal to samé,ale Argentinosaurus se otřásl a tak útok vykryl.Náhle však pocítil strašlivou bolest.Přímo do krku se mu zakousl náš Giganotosaurus,a tlamu měl celou od krve.Argentinosaurus se zvedl na zadní,a mučivý stisk povolil,jak se giganotosaurus pustil.Vtu se však zakousl další,předtím neúspěšný Giganotosaurus a zasadil rozhodující úder,přímo do protívnikova boku.Otevřel tlamu a se hlasitím křupnutím se zakousl přímo do boku.Žebra praskly a zlomily se.Argentinosaurus se skácel mrtvý k zemi.Vyděšené stádo se zmateně otočilo a pelášilo pryč.Obrovské nohy došlapávaly na zem s obrovskou ránou,až se země otřásala.Giganotosauři se obrátili na svou právě udolanou kořist a hladově se zakusovali a odtrhávaly kusy masa.Náš Giganotosaurus však zcela ztratil zájem o mrtvé tělo své kořisti.Mnohem více ho upoutal vůdce smečky,jak se kulhavě odbelhává pryč z místa,kde se vážně zranil.Náš Giganotosaurus zcela stratil zájem o Argentinosaura a soustředil se na novou kořist..

Vím,že tohle měla být poslední část,ale docela mě tlačí čas,takže pokračování se dočkáte v zítra nebo v úterý.Také bych se rád omluvil za nepřítomnost.Osobní důvody.
Popis obrázku : Giganotosauři vtrhli do stáda a způsobili zmatek.