"Přežívá nikoli ten nejsilnější druh,ani ten nejinteligentnější.Přežívá ten druh,který se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám." - Charles Darwin

Květen 2011

Obrana býložravých Dinosaurů

29. května 2011 v 16:03 | PrehistoricWorld |  Svět pravěku
Také by vás zajímalo,jak mohli býložravci v období druhohor,v období největšího rozkvětu gigantických predátorů odolávat jejich útokům?Tohle a doufám že i mnohem více se dozvíte v tomto článku.
__________
Všichni býložravci museli mít svojí strategii,jak přežít.U některých se vyvynulo obrovské brnění,u některých zase ostny a někteří byli zase tak obrovští,že útok na ně by byl předem určen k neúspěchu.
1)Obrněný býložravec : Obrnění dinosauři,jako např.Edmontia,Minmi nebo Ankylosaurus měli celé tělo pokryté kostěným pancířem,který byl odolný jak proti kousnutí,tak i proti poškrábání.Někteří tito dinosauři,se zde vyjmenovaných Ankylosaurus,měl na ocasu kyj,se kterou mohl mávat ze stranu na stranu,a při zásahu objektu by způsobil obrovské poškození směrem,kam palice směřovala.Tlak při nárazu byl tak silný,že by zlomil i strom o šířce třičtvrtě metru.Jejich jedinou slabinou bylo břicho,jenž nebylo nějak chráněno a pokud byl dinosaurus převrácen na záda,by rázem snadnou kořistí.
2)Rychlý býložravec : Tito dinosauři,většinou hadrosauři,jako např.Edmontosaurus spoléhali na svou rychlost.V případě útoku na stádo se všichni rozuprchnou a je tedy větší šance,že dravec si vybere někoho jiného.Někteří se však dokázali svým masožravým rivalům i postavit,jako např.známý Iguanodon.
3)Obrovští býložravci : Tito dinosauři většinou němeli žádnou zbraň,jejich největší výhodou byla velikost.Žádný dravec si skoro nikdy netroufl zaútočit na dospělého Sauropoda,ale mohl ukořistit jeho mládě či zabít starého nebo nemocného jedince.V jeich stádech však panovali pevné sociální návyky,takže starší ochraňovali slabé a mladé jedince.U některých sauropodů se také vyvynul dlouhý bičovitý ocas,který dokázal zasadit bolestivou až smrtící ránu.
4)Rohatí a Bodlinatí býložravci : Rohatí dinosauři,jako např.Triceratops,měli chráněný krk kostěným štítem,na něm se většinou vyskytoval nosní roh a pár rohů nad očima,ale v čeledi Ceratopsidae byli i Dinosauři,jejiž štíty a rohy měly úplně jiný tvar.(Viz.můj další článek :)Pomocí svých rohů mohli své nepřátele napichovat,což bylo většinou pro cíl útoku osudné.Je tu také teorie,že při útoku většího dravce mohli vytvořit jakýsi obranný kruh,na jehož kraji stáli samci a uprostřed staří jedinci,samice a mláďata.(Teorie je to hezká,ale důkaz o tomto chování zatím není.)Bodlinatí dinosauři(Stegosauridae),měli hřbet pokrytý ostny,které se v připádě ohrožení nebo při sexuálním vzrušení mohly naplnit krví a tak rychle změnit svůj vzhled,což mnoho predátorů většinou odrazilo.Pokud to nestačilo,na řadu přišly jejich ostré trny na ocase,kteté při švihnutí a úspěšném zásahu rychle ukončili útočníkův život.

Popis obrázků :
1)Dvojice Daspletosaurů utočí na Opancéřovanou Edmontiu,ta se však nechce jen tak vzdát.(Mongolsko - Křída)
2)Smečka Nanotyrannů vtrhla do stáda Edmontosaurů a podařilo se jí dostihnout mladého jedince...(USA - Křída)
3)Allosaurus útočí na osamoceného Apatosaura ....(USA - Jura)
4)Stegosaurid Lexovisaurus se brání obrovitému Allosaurovi ... (Čína - Jura)
5)Tyrannosaurus přemohl osamoceného Triceratopse (USA - Křída)Cryolophosaurus ellioti

26. května 2011 v 21:03 | PrehistoricWorld |  Zvláštní druhy dinosaurů
Cryolophosaurus(ještěr z hřebenem,studený-zmrzlý hřeben..)je primitivný masožravý teropod z období spodní jury.Vyznačuje se hřebínkem podobným jako měl například Dilophosaurus,což jej činí nezaměnitelným.Narozdíl od svých pžíbuzných žil v tehdejší Gondawně(Jižní polokoule,nálezy pocházejí však jen z Antarktidy)a živil se patrně vyvrženými mořskýmy tvory,nebo příležitostně lovil Prosauropody,což jsou dinosauři,ze kterých se vyvynuly moderní sauropodi.Zajímavé je,že jedna ze zachovalých částí(fragment lebky s dobře zachovalým hřebínkem)je ohryzaná a jsou na ní viditelné stopy po zubech od jiného zatím neurčeného teropoda.I přesto že je jeho kostra takto neúplná,je v porovnání s jinými dinosaury nalezenými v této oblasti jediný dobře zachovalý či jinak nepoškozený.Význam jeho hřebínku není však vůbec jasný.Mohl sloužit jako sexuální znak,nebo také jako jakésy "rohy",které sloužily k zápasu.Podle mne je však správná druhá teorie,protože hřebínek je velice křehký a při větším nárazu by snadno praskl.Jeho délka je odhadována na 6-7,5 m a váha na 1-2 tuny.

Doba : Ranná Jura (cca.180 - 165 mil.let)
Potrava : Prosauropodi,vyvržení mořští bezobratlí.

Popis obrázku : Dvojice Cryolophosaurů se prochází bůjnou východontarktickou vegetací v období spodní Jury.


Cesta - Část 3/4

10. května 2011 v 19:32 | PrehistoricWorld |  Má tvorba(Příběhy)
Obsah minulé části : Náš mladý Giganotosaurus se na pláži popral se semčkou Carnatosaurů a jednoho se mu dokonce podařilo usmrtit,ale byl moc vyčerpaný a slabý,aby se pouštěl do potyčky s zbytkem smečky,a tak místo svého nálezu opustil a vydal se k sekvojovým lesům kde vyrostl.Tam však potkal jinou smečku svého druhu.....

Byl starý a obrovský.Kulhal.Na jeho těle bylo vidět mnoho škrábanců,vyboulenin a zhojených zlomenin...Přesto z něj měl respekt,takový,který neměl ani ze smečky Carnatosaurů.Bál se ho.Dominantní samec byl o dobré čtyři metry delší a tak o dvě tuny těžší než on.Jeho kroky byly slyšitelné na velkou dálku.Země pod jeho kroky praskala.Kosti,na které došlápl,se rozpadly na prach.Blížil se.Mladý giganotosaurus zavrčel.V tu vyšlo z ohromných čelistí mnohem hlasitější zahřmění,jako hrom.I při jen pouhém pomyšlení na jeho obrovské zuby měl špatný pocit,pocit úzkosti.Straý samec se ho dotkl svou tlamou,ze které tekly sliny.Zuby byly zahnilé a tlama smrděla plísní.To co mělo však přijít by nikoho nenapadlo.Starý Giganotosaurus se zakousl do mladého.Krev vytekla ze zad mladého samce.Ten zasténal bolestí,ale v duchu instinktivně věděl,že není konec.Že právo stát se členem smečky,si bude muset vybojovat.Překvapen samcovím počínaním se pokusil o stejný výpad.Minul.Straý samec předvídal,každý útok dokonale vykryl nebo se mu vyhnul.Bylo to jako dokonalé divadlo.Je téměř neuvěřitelné,jak mrštná byla tato gigantická,zdánlivě nemotorná zvířata.Každý útok doprovázel obrovská rána,stříkající krev a otevřené tlamy plné dvaceticentimetrových zubů,kterými si udělovali ta největší a nejbrutálnější zranění.Okolní Giganotosauři jen přihlíželi a sledovali zápas.V tu mladý samec udělil starému obrovský kopanec přímo do břicha.Drápy rozřízly nechráněnou břišní kůži a zem zalil vodopád krve.Starý samec dopadl s ohlušující ránou na zem.Drobní Pterosauři,dotěďka jen přihlížející na okolních stromech,se s hlasitým štěbetěním rozlétli do stran.Samec dopadl na zem,smrtelně raněný,ale doteďka živý.Mladý samec,byť by jen dostal šanci,by ho na místě zabil.Naklonil se a svými ostrýmy zuby přejížděl po hrdle svého rivala.Chtěl ukončit jeho život,tady a teď.Najednou se vyhnal jeden z přihlížejících dinosaurů směrem k našemu a odehnal ho od jeho dodělávajícího soka.Náš Giganotosaurus hned pochopil,proč to příchozí Giganotosaurus udělal.Jediné,o co mu šlo,bylo zabít dominantního samce a dosta se na jeho místo.A to se mu také povedlo.Uchopil ho za hlavu a silně škubl.Písek opět získal rudý nádech.Nový dominantní samec zvihl hlavu a ve svých čelistech svíral hlavu bývalého vůdce.Po chvíli ji upustil.Rána byla hlasitá,ale udeřila do prázdnoty.Divadlo zmizelo.Právě byl korunován nový král.Král,který měl na starost lov těch největších tvorů,co kdy kráčeli po zemi.Od té doby zažívala smečka období prosperity,ovšem ten,který teď vládl planině získal své místo neprávem.Král měl být někdo úplně jiný,ten mladý samec,ve kterém viděl dominantní samce hrozbu,ten,který vždy jedl jako poslední,ten,který porazil bývalého vůdce a jako trofej si neodnesl kurunu,ale zranění a infekci.Uplynulo mnoho mnoho týdnů,měsíců a roků,mnohokrát se střídalo období deštů a období sucha.Teď mněla napršet první splátka zemi za pět měsíců sucha,smrti a hladomoru.A tak se také stalo.Vyprahlá země znovu čerpala vodu,znovu se plnily řeky a jezera.Znovu přicházeli Iguanodoni,ale Carnatosauři už je nikdy neuloví.Ani zdejší Megaraptoři,až osmimetroví dravci s obrovskými drápy s skvěle koordinovanými útoky neobstáli konkurenci Giganotosaurů... .Po celou dobu smečka trpěla hladem,ale naděje se jednoho dne vrátila se stejným zaduněním,jaké slyšel náš Giganotosaurus před pěti lety.Argentinosauři byli zpátky.Už za pár dní začnou Giganotosauři hledat potravu.Hodně potravy.A najdou jí.Ovšem za jakou cenu ..... ? ....... ?

Další části se dočkáte ve čtvrtek.
Popis obrázku : Nový dominantní samec se prochází po svém nově získáném území...Cesta - Část 2/4

7. května 2011 v 22:03 | PrehistoricWorld |  Má tvorba(Příběhy)
Obsah minulé části : Giganotosaurus se dostal na pláž,kde našel mršinu Iguanodona,ale na pobřeží žijí ještě jiní dravci,a ti mají velký zájem o kořist našeho Giganotosaura...

Stále se přibližovali.Z necelých sto metrů ušli už přes polovinu.Pohybali se sebejistě,pevně přesvědčeni,že mršinu uloupí a Giganotosaura buďto zabijí nebo odeženou.Rozhodnout o tom mělo posledních pár kroků,které je od sebe dělily.Tři jedinci jednoho druhu,tři tuny živé hmoty s otevřenými tlamami a ostrými drápy se blížili k vystrašenému,obřímu Giganotosaurovi.Moc dobře věděl,čeho jsou Carnatosauři schopni,jak dokáží roztrhat Amargasaura nebo Iguanodona.Moc dobře si pomatoval,že když byl ještě malý,stejně velký jako oni,jak se jim obloukem vyhýbal,a už jen na pomyšlení na ně se ho chytil pocit nejistoty.Jednu dobu se dokonce živil jen zbytky,které po sobě zanechávali tito dinosauři.Dnes se však jejich kořistí měl stát on.Jen on.Vzdálenost se stále krátila.Vydal ohlušující řev jejich směrem,bez efektu.Nenechali se ničím zastrašit.Blížili se tiše,nehlučně,jako sama smrt.Jediné,co teď chtěli,bylo maso,a nezáleželo na tom,jetli bude z Giganotosaura nebo z Iguanodona.Bylo to,jako by byl ryba v rybníce,a voda by se stále vysoušela... .Už nemohl čekat.Musel zasáhnout jako první.Když se Carnatosauři přiblížili na blízkost pěti metrů,Giganotosaurus se na jednoho z nich vrhl.Byl to ten menší samec.Písek kolem se rozvířil.Vlny začaly mohutně bičovat útesy.Tapéjarové se s křekem a ohlušijícím máváním svých dvoumetrových křídel rozlítli do okolí.Boj začal.Giganotosaurus vyskočil na Carnatosaura a srazil ho k zemi.Ten se však nedal,zvedl se a kousl ho do boku.Šílená bolest po chvíly ustala.Giganotosaurus na útok reagoval útokem.Nepřítele zakousl do krku.Proudy krve se začaly téct na zem,jako nějaký déšť.Písek lítal všude.Zemina praskala.Carnatosaurus se chtěl vysmýknout,ale nešlo to.Zatím co samec Carnatosaura trpěl,jeho druzi hltali maso mrtvého Iguanodona a s nezájmem pozorovali trápení svého druha,které však mělo skončit.Giganotosaurus uchopil Carnatosaura a plnou silou jím mrštil do písku.Písek se opět rozvířil.Pláží zazněl zvuk praskajících kostí.Carnatosaurus spadl na zem nehybně,bez známky života.Giganotosaurus si však všiml,že ještě dýchá.Zaryl své drápy na nohou do těla svého soka.Písek začal měnit barvu do ruda.Teď už byl mrtvý.Giganotosaurus se postavil na tělo svého rivala a vydal ze sebe řev,který oznamoval vítězství.Ten postřehli i zbývající dva Carnatosauři.Vytáhly své rohaté hlavy z břicha oběti a začali vrčet na Giganotosaura.Ten už byl na pokraji svých sil a další boj by přinesl katastrofálí následky.Otočil se a kulhavým krokem odešel z místa.Carnatosauři už zapomněli na mršinu Iguanodona,teď se vrhly na svého mrtvého druha.Kanibalismus je u těchto dinosaurů v období sucha zcela běznou,každodenní věcí.Giganotosaurus už opustil pláž,zmizeli mu z dohledu Carnatosauři a mířil si to k řídkému lesíku,kde vyrostl.Opodál putovalo obří stádo Argentinosaurů,50 metrů a až 150 tun vážících sauropodů,kteří byli moc velkým soustem i pro Giganotosaura.Kolem nich se zdržovali menší sauropodi,jako bizarně vypadající sauropod s plachtou,Amargasaurus.Ten nedosahuje ani poloviny velikosti svého příbuzného,přítomnost těchto obrů jim však dává maximální ochranu před predátory.Stohlavé stádo putovalo krajinou,za sebou nechávalo jen zničený porost a každý jejich krok byl slyšitelný na vzdálenost půl kilometru.V tu však znovu zavětřil.Ucítil známý pach.Svůj pach.Ale nevycházel od něj,ale ze vzdáleného údolí.Když stádo přešlo,vydal se do údolí,odkud pach pocházel.Procházel mezi cykasovýmy porosty a sekvojovými houštinami.Když dorazil do údolí spatřil smečku jeho vlastního druhu.Na zemi,se povalovalo spousty kostí a mrtvol.Přátelsky na ně zavrčel.Všichni se otočili jeho směrem.Smečka se skládala z mladých a dospělých zvířat,ale největší byl dominantní samec,který se vydal směrem našeho Giganotosaura....

Další části se dočkáte v pondělí nebo v úterý.
Popis obrázku : Giganotosaurus stojí nad svým právě zdolaným sokem....


Cesta - Část 1/4

7. května 2011 v 15:20 | PrehistoricWorld |  Má tvorba(Příběhy)
Můj první příběh bude pocházet z období spodní křídy,odehrávat se bude jižní Americe.Hlavním hrdinou bude mladý,dospívající Giganotosaurus.Právě se nacházíme v období spodní křídy,kdy zažívají svůj rozmach kachnozobí Hadrosauři,vymírají stegosauři a sauropodi,vyvýjejí se ptáci a krytosemné rostliny.

Procházel se lesem,sám,bez ochrany,plněn jen svou vlastní odvahou.Mladý giganotosaurus zvedl hlavu a zavětřil.Do nosu ho štípal slaný pach.Moc dobře věděl,co to je.Velká voda,které nikde nezačíná a nikde nekončí.Také věděl,že je zde spoustu vyplavené potravy,a že se zde může bezpečně najíst.Jak se přibližoval,znovu něco ucítil,nebylo to však moře,byt to živý tvor.Ohlédl se za tou zvláštní vůní.Před ním bylo malé jezero s několika ostrůvky,na kterých seděli Tapejárové,bizarní pterosauři,a odpočívali,patrně po dlouhé cestě z břehů západní afriky.Letěli sem,do jihovýchodní jižní Ameriky,aby se zde spářili.Už je mnohokrát viděl z dálky,když sbíral mrtvoly u pobřeží,ještě nikdy se však s nimi nesetkal z takovéhle blízkosti.Nečekal a rozběhl se.Tapejárové se lekli,zařvali a odlétli.Roztáhli svá mohutná křídla a vznesli se do vzduchu.Giganotosaurus byl tímto okřídleným zjevem vystrašen.Ustoupil o kus dál.Když tapejárové zmizeli z dohledu,vidal se na pláž.Pod jeho nohama křupaly malé mušličky schované v písku,a zanechával po sobě velké,tříprsté stopy o průměru asi půl metru.Necelou hodinu se procházel po pobřeží,když narazil na vyplaveného Iguanodona.Bez většího rozmýšlení se na mrtvolu vrhl.Iguanodonovi chyběla řiť,ocas a nohy,takže ho patrně pod vodu stáhl nějaký Pliosaur,ale pak ho pustil,a proudy tělo donesly až sem.Mršina byla prolezlá drobnými rybkami a kolem lítaly a bzučely mračna much.Zatím co se sytil,v dálce se objevil dospělý Carnatosaurus.Byl asi o polovinu menší,měl kratší přední končetiny a větší hlavu s obrovskými zuby.Giganotosaurus si ho chvíli prohlížel,a poté na něj výstražně zařval.Je sice větší než on,ale nechce riskovat,jelikož je ještě mladý a s Carnatosaurem nikdy nebojoval.Carnatosaurus se stáhl a zmizel za kopcem.Giganotosaurus na příhodu zapomněl a cpal se Iguanodonem dál.Věděl,že maso možná přivábí více predátorů,ale že všem by se dokázal ubránit,protože Giganotosaurus je zde největší a nejsilnější.Vtu se však Carnatosaurus objevil znovu.A nebyl sám.Vedle něj stála větší samice a další samec.Pomalým krokem si to mířili k Giganotosaurovi.Zachvátil ho strach.Věděl,že jinou kořist už nenajde,jelikož je období sucha a Iguanodonové se vydali na pláně na severní straně kontinentu,zůstali zde pouze obří sauropodi,a proti nim je moc slabý.Pokud tu ale zůstane,riskuje střet s trojicí Carnatosaurů,která se neustála přibližovala.....

Další část napíšu patrně zítra.
Popis obrázku : Giganotosaurus prochází džunglí a všímá si podřimujících Tapejárů...


Úvod do příběhů

6. května 2011 v 21:22 | PrehistoricWorld |  Má tvorba(Příběhy)
Zakládám si zde zcela novou rubriku,ve které budu psát moje vlastní příběhy.Na mém minulém blogu jsem se tím moc neproslavil,tak doufám,že tady to bude obráceně.Doufám tedy,že se vám mé příběhy budou líbit.

Nový druh teropoda z Číny

5. května 2011 v 21:36 | PrehistoricWorld |  Nové objevy
Jen tak na začátek bych rád řekl,že tento článek bych nikdy nenapasl,kdybych se nepodíval na deynonychův blog,takže mu moc dík za inspiraci :) - Zde je mimochodem odkaz - http://deinonych.blog.cz/.

V číně na konci března se podařil naprosto skvělý objev,byl totiž nalezen nový druh teropoda náležící do čeledi Tyrannosauridae,který byl pokřtěn Zhuchengtyrannus magnus,což v překladu znamená tyran ze Zhuchengu.Teropod by měl být až jedenáct metrů dlouhý a měl by dosahovat váhy 4-5 tun,ale i to je zatím předmětem debat.Jediné co se z tohoto majestátního teropoda zatím našlo,jsou dva fragmenty horní a dolní čelisti,ale i z nich lze vyčíst hodně. Zhuchengtyrannus by měl být blízký příbuzný známého Tyrannosaura a Tarbosaura,a žil patrně v samém rozpuku křídy,zhruba před 70-65 mil.let.Jeho kořistí byli patrně zdejší Ceratopsidi,především druh Sinoceratops,ale mezi jeho další kořist urřitě patřili i zdejší hadrosauři.

Popis obrázků : Na prvním obrázku lze vidět části lebky,které se zatím podařilo najít,na druhém pravděpodobnou podobu tohoto Teropoda.
Levhart : Lidožravý zabiják

1. května 2011 v 21:57 | PrehistoricWorld |  Současná příroda
Určitě mnoho z vás už slyšelo pojem "lidožrout".Jsou takto označována zvířata,jenž někdy okusila lidské maso.Někdy se uvádí,že největší lidožrout je žralok bílý(Carcharodon Carcharias).To však není pravda.Ten největší a nejbrutálnější lidožrout je levhart(Panthera Pardus).Ten drží dosavadní rekord v zabíjení lidí.Levhart je velmi mrštný a obratný tvor s pružnou páteří,útočící ze zálohy,ale případy útoku přímo z koruny stromů nejsou žádnou vyjímkou,má také skvělé noční vidění a většinu potravy si obstarává převážně v noci,kdy většína tvorů spí.Jeho jídelníček je velmi pestrý,od malých brouků po antilopy,v ojediněle dokáže ulovit i zraněného nebo mladého pakoně nebo bůvola.Jeho délka se většinou pohybuje okolo 260 - 300 cm,190 bez ocasu,v kohoutku má zhruba 50 - 70 cm a váží jako dospělý člověk,přibližně 80 - 110 kg.Poměrně často se vyskytují také jiné barevné verze- předpokládám,že černého pantera všichni dobře znáte.Takto zabarvená zvířata jsou většinou úspěšnější v nočním lovu než jejich žlutá verze.Na sociální život zvířete to nemá žádný vliv,protože levharti jsou velcí samotáři.

Proč je na prvním místě lidožroutů ..
Díky svému skvělému nočnímu vidění mu nedělá problém vlézt do chýše,kdy své objeti(většinou malému dítěti nebo ženě,na muže útočí jen vzácně)prokousne lebku,a odnese je na strom,který využívá,aby je uchránil před jinými predátory(hyeny,lvi),kteří neumí moc dobře lézt na stromy.
Koho zabil ..
V krugerově národním parku v srpnu roku 1998 zabil průvodce,který vystoupil z auta,a pochopitelně si svojí kořist schoval.Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.Však největší masakr,který tyto šelmy udělaly,se odehrál roku 1948 ve vesnične v Nigérii,kde se jim podařilo během jednoho týdne zabít 14 dětí(některé údaje uvádějí 12,to však není pravda)a také usmrtil dva dospělé.Podobné útoky nejsou ve středoafrických zemích nic neobvyklého,naopak jsou poměrně bežné.Mnohem častěji dá však levhart přednost kozám než lidem,ale přesto je dnes brutálně loven pro ceněnou kožešinu,avšak jeho stavy jsou však stále jako dříve poměrně početné.

Popis obrázků : Takto vypadá levhart skvrnitý(první obrázek)pod ním je jeho černá verze.