"Přežívá nikoli ten nejsilnější druh,ani ten nejinteligentnější.Přežívá ten druh,který se dokáže nejlépe přizpůsobit změnám." - Charles Darwin

Březen 2011

Lidožravý strom z Madagaskaru

27. března 2011 v 22:15 | PrehistoricWorld |  Současná příroda
Madagaskar je jednou z nejzvláštnějších oblastí této planety.Je řídce osídlen a fauan a flora,která zde žije,nemá na světě obdoby.Tomu se říká endemismus.I Madagaskar je však také postižen těžkým odlěsňováním,které má za přířinu hromadné hinutí zdejších jedinečných,překrásných druhů.Dnes se zde vyskytuje jen málo druhů,které by mohly člověka ohrozit(z vyjímkou jeho samotného).Dřív tomu však tak možná nebylo.Podle zápisků slavného Německého cestovatele Karla Licheho zde žil zhruba před 110 lety strom,jenž dokázal pozřít člověka.Zde jen velice stručně zkrátím zápis Karla Licheho.

"Za chvíli tam budeme",řekl mi překladatel.Už jsme byli asi ve výšce jednoho tisíce metru,když jsem náhle zastavili.Před námi byl ten nejzvláštnější strom,jaký jsem kdy viděl.Stonek byl asi dva metry široký,dolů visely široké květy,které se podobaly Agáve nebo Aloe.Uprostřed květu se mihotali jakási tykadla.Kolem stromu se rozmístili domorodci a začali prospěvovat jakousi píseň,oslavující ďábelský strom.Přitom chytili jednu mladu ženu a donutili ji vylézt na vrchol stromu.V tu se kolem ni začala chapadla pohybovat a otírat se o její tělo.Vtu na ni začali ječet : ''Tsik,Tsik!!!!"(Pij,Pij!!).Žena se musela nedobrovolně ohnout a začala olizovat lepkavou,medovitou šťávu.V tu strom ožil,chytil ženu svými tykadly,která se jí omotala kolem krku.Najednou se zvedl i obrovský květ a uzavřel ječící ženu uvnitř.Květ se začal stahovat.Jekot pomalu ustal.Ze stromu vytekl potůček oranžové tekutiny,směs ženiny krve a mízy stromu.Najednou se domorodci přiřítili ke kmenu stromu a tekutinu začali olizovat.Následovali nepředstavitelné orgie.Za týden se květ znovu otevřel.A vypadla z něj kostra,to jediné,co po ženě zbylo.

Přesné místo,kde se strom nalézal,Liche neuvedl.domorodci však patřili k trpasličímu kmeni Mkodo(který již dnes na Madagaskaru nepotkáme,vyhynul zhruba před 100 lety.)Strom byl už mnohokrát hledán,nikdy se však nenašel.V jeho existenci však pevěn věřím.Proč,když kromě písemného dokladu o nem neexistují jiné zmínky?Na ostrově se vyskytoval také jeden další strom "zabiják".Jedná se o druh stromu cryptosteiga madagascariensis.Na větvích mu vyrůstají jakési háčky,které slouží stromu jako prostředek k rozmnožování.Pokud se o strom otře nějaký tvor,háčky se mu zaseknou do kůže,a jen ztěží jdou vyndat.Rána rychle hnisá a tvor do několika dnů umře.Na místě umrtí vyroste nový strom.Těchto stromů však na Madagaskuru už moc nenejdete.Mnohem častěji můžete najít jejich vypálené pozůstatky.Domorodci je hromadně vypalovali kůli dobytku a malím dětem,pro který tento velice nevýrazný strom představoval hrozbu.Dnes je těchto stromů na ostrově jen pár desítek a většina už dávno shořela.Pokud to takhle bude pokračovat dál,Madagaskar přide o svoji další píchu,v podobě nevýrazného zabijáka.Strom lidožrout tedy asi potkal stejný osud.

Popis obrázku:Většina tichých vrahů je dnes již vypálena.

Popis obrázku:Háček přivodí silnou infekci,a nakonec smrt.

Popis obrázku:Takto by mohl vypadat strom lidožrout.


Tvorové z doby ledové

13. března 2011 v 11:34 | PrehistoricWorld |  Svět pravěku
Dnes jsem si pro vás připravil článek o tvorech,kteří naši planetu obývali zhruba před 10.000 lety a vymřeli v důsledku globálního oteplování.Upozorňuji,že na mnoho tvorů jsem zapomněl,takže vám chci ukázat jen ty nejhlavnější,nejzajímavější a nejznámější. - PrehistoricWorld -

Megalania
Megalania byla ohromný varan,jenž vládl austrálskému kontinentu po téměř 40.000 let.Po tutu dobu mu mohli omezeně konkurovat pouze někteří draví vačnatci nebo lidé(kteří se mnohem častěji stávali jeho potravou.)Megalania byla opravdu masivní tvor,jenž svou velikostí překonává i dnešní krokodýly mořské.(Největší současné plazy-7 metrů,1 tuna.)megalania měřila až 8 metrů a vážila až dvě tuny.Když však na australském kontinentu vyhynuli velcí vačnatci,megalenie se museli spokojit s omezenými zdroji potravy což zřejmě vedlo k jejímu vyhynutí.Poslední zkameněliny(v tomto případě kosti) pocházejí z doby před 10.000 lety.Její současný příbuzný je varan komodský.


Glyptodon
Glyptodon je obří vyhynulý příbuzný dnešních pásovců.Vyvynul se v izolaci v jižní americe,když se však před 3,5 miliony let ameriky spojily,využil příležitosti a rozšířil se na sever.Jeho tělo bylo velice dobe chráněno proti útokům predátorů,některé příbuzné druhy dokonce měli na ocase kyj opatřenou trny(podobně jako u ankylosaura.)Vyhynul na konci doby ledové před 10.000 lety.Důvod vyhynutí není vůbec známý,obecně je uváděno,že byl vyloven lidmi,ale přímí důkaz o tom,že by ho lidé lovili zatím není.


Megatherium
Megatherium je obrovský pozemní lenochod,který byl bezkonkurenčním pánem jihoamerických pamp.Obstál i dokonce příchod smilodonů(šavlozubých tygrů),který měl pro některé jiné druhy katastrofální následky.Velikostí odpovídal vzrostlému slonímu samci a byl pokryt hustou srstí,jeho váha se blížila 4 tunám.Vyhynul před 10.000 lety,zrovna když do j.ameriky přišli lidé,avšak důkaz o tom,že by ho lovili,neexistuje.


Arctodus(Jeskyní medvěd)
jedná so největší suchozemskou šelmu,která kdy existovala.Tento druh medvěda se váhou blížil 1 a půl tuně a patrně to byl vrcholový predátor severoamerických ekosystémů.Narozdíl od současných medvědů grizzly se stravou podobal spíše lednímu mědvědovi,jeho stravu tvořilo především maso.Oproti dnešním mědvědů měl také delší zadní i přední nohy,jeho kostra je však chatrnější a patrně toho méně vydržel.Vyhynul na konci doby ledové,před 10.000 lety,v důsledku vymizení megafauny,jeho potravního zdroje.

Smilodon(Šavlozubý tygr)
Smilodon je dokonalým příkladem neuvěřitelně skvěle specializováneho predátora,který vymizel KVŮLI své specializaci.Byl totiž přizpůsoben lovit velké a pomalé savce,a po době ledové nenávratně vymřel.Jednalo se o až 3 metry dlouhého 400 kg vážícího tvora,jenž svou velikostí a dravostí konkuroval druhu Arctodus.lovil patrně ve smečkách jako dnešní lvi.někdy byl zabit lidmi,ale spíše to bylo obráceně.


Effigia okeeffeae

11. března 2011 v 17:24 | PrehistoricWorld |  Svět pravěku
Jak si možná pomatujete,slíbil jsem,že napíši o carnatosaurovi.při bádání na internetu jsem však nalezl mnohem zajímavějšího tvora.Jeho jméno je Effigia(znamená to duch,protože paleontologové ani nevěděli,jaký unikát se jim podařilo objevit.),a zcela určitě si vyslouží místo nejpodivnějšího plaza středního triasu.Když byla nalezena,byla mylně považována na theropodního dinosaura,konkrétně za příslušníka skupiny ornithomimů(patří sem např.slavný galimimus nebo o dost větší deynocheirus.).Její podobnost s ranotriasovými teropody byla opravdu otřesná(důvod podobnosti je patrně ten,že effigia žila podobným životním stylem a přizpůsobila se podobným podmínkám jako např.coelophysis,s nímž sdílela území).Avšak effigia je spíše příbuzná dnešním krokodýlům,než dinosaurům,krokodýli za svoji existenci totiž vytvořily neuvěřitelné množství různých forem které bychom ani za krokodýla nepovažovali,ovšem stejně jako dinosauři patří k archosaurům.Effigia byla patrně býložravec,její zobák se skvěle hodil k rozlouskávání semen,ale i tak stejně posloužil k zabíjení bezobratlých a malých savců nebo ještěrek,jimiž toto období doslova oplývá.Mozkovna je na na poměry těla poměrně velká,což znamená,že effigia byla bystrý malý živočich,který měl hodně přirozených nepřátel.Byla objevena v Novém Mexiku v lokalitě ghost ranch,která je pověstná svým množstvím dinosauřích fosílií.Byla pojménována podle malířky Georgie Oˇkeeffe,žijící jen pár desítek metrů od místa nálezu.

Popis obrázku:Effigia ve svém přirozeném prostředí.Všimněte si,že podobnost s teropody je opravdu vysoká.
Popis obrázku:Takto to vypadá v současnosti v lokalitě Ghost ranch.Příště budu psát patrně o savcích z doby ledové.